Ukubhebha umfazi omdala aze achame.

Ukubhebha umfazi omdala aze achame. Kumnandi ukubhebha umfazi omdala.

Ukubhebha umfazi omdala ngompipi omkhulu.

Ukubhebha umfazi omdala vid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *